Київська Академія

«Київська Академія» – це міжнародна міждисциплінарна наукова платформа для обговорення всього спектру проблематики, пов’язаної з минулим Києво-Могилянської та Київської духовної академій, а також якнайширше витлумачених освіти й освіченості та дотичних до них культурних феноменів і явищ на українських і сусідніх з ними теренах Центрально-Східної і Східної Європи. Перше число журналу побачило світ у 2004 р. як окремий спеціальний 35-й том «Наукових записок НаУКМА». Від випуску 10 (2012 р.) у щорічнику запроваджено обов’язкове зовнішнє сліпе рецензування статей. Попередні випуски журналу «Київська Академія» розташовані у репозитарії НаУКМА.


Зображення домашньої сторінки журналу

ISSN PRINT: 1995-025X


ISSN ONLINE: 2616-7123


МОВИ ВИДАННЯ: українська, англійська, польська, білоруська, російська


ЗАСНОВНИК І ВИДАВЕЦЬ: Національний Університет "Києво-Могилянська академія"