Про журнал

«Київська Академія» – це міжнародна міждисциплінарна наукова платформа для обговорення всього спектру проблематики, пов’язаної з минулим Києво-Могилянської та Київської духовної академій, а також якнайширше витлумачених освіти й освіченості та дотичних до них культурних феноменів і явищ на українських і сусідніх з ними теренах Центрально-Східної і Східної Європи. 

Ідентифікатор онлайн медіа/номер ліцензії: R40-04352
Ідентифікатор друкованого медіа/номер ліцензії: R30-04282

P-ISSN: 1995-025X
E-ISSN: 2616-7123


Журнал входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, категорія "Б" (наказ Міністерства освіти і науки України від 10.10.2022 № 894).

Редакційна політика та етичні норми

 

№ 20 (2023): Київська Академія
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2023-12-15

Статті: Києво-Могилянська академія

Переглянути всі випуски