Про журнал

Галузь та проблематика
Процес рецензування
Періодичність публікації
Політика відкритого доступу
Архівування
Індексування
Політика самоархівування
Історія журналу

Галузь та проблематика

«Київська Академія» позиціонує себе як міжнародна міждисциплінарна наукова платформа для обговорення якнайширшого спектру проблематики, пов’язаної з минулим Києво-Могилянської та Київської духовної академій, а також якнайширше витлумачених освіти й освіченості і пов’язаних із ними культурних феноменів та явищ на українських і сусідніх з ними теренах Центрально-Східної і Східної Європи: інституційна та соціальна історія освіти, книгодрукування та читання, релігійна культура, інтелектуальна історія та історія ідей, а також дослідження біографій пов’язаних із такою діяльністю осіб.

Редакція приймає до друку оригінальні раніше не опубліковані наукові статті, огляди, рецензії, документальні матеріали.

Обмежень за науковими ступенями/званнями авторів немає; подані тексти мають відповідати науковим стандартам якості.

 

Процес рецензування

Подати статтю, джерельний матеріал чи рецензію до «Київської Академії» можна, скориставшись відповідною опцією на інтернет-сторінці журналу, чи надіславши її безпосередньо на е-адресу члена редколегії.

Текст, поданий до журналу, має відповідати академічним науковим та етичним нормам, тематичному спрямуванню видання, а також його вимогам до оформлення. Інших обмежень до текстів немає. Члени редколегії також мають право подавати тексти до журналу – такі рукописи проходять звичайну процедуру розгляду та «сліпого» рецензування. Під час розгляду редколегією тексту члена редколегії, автор до обговорення, визначення рецензента не допускається. Результати зовнішньої оцінки тексту доводиться до відома члена редколегії-автора без розголошення імені рецензента.

Після отримання тексту члени редколегії впродовж місяця (під час вакаційного сезону у липні-серпні – впродовж трьох місяців) оцінюють його відповідність тематиці журналу, обирають зовнішнього рецензента та надсилають йому матеріал на «сліпе» рецензування.

При обранні зовнішнього рецензента редколегія враховує наукові інтереси та академічне реноме кандидата. Сфера його наукових зацікавлень має бути суголосною тематиці тексту, що надсилається на рецензування. Кандидат має посідати науковий ступінь та зарекомендувати себе як дослідник. Штатний співробітник Національного університету «Києво-Могилянська Академія», що видає журнал, не має права залучатися до сліпого рецензування.

Надсилаючи текст на сліпе рецензування, редакція звично просить про результат упродовж місяця. В разі побажання зовнішнього рецензента, безпосередньо із ним може бути узгоджено триваліший термін розгляду роботи. Редакція просить оцінити: самостійність та оригінальність тексту; дотримання фахових вимог та академічної доброчесності; повноту, коректність та аргументованість висновків; зрозумілість/ясність/доступність викладу. В результаті оцінки від зовнішнього рецензента очікується підсумковий висновок про можливість друку рецензованого тексту в журналі (без змін чи після доопрацювання), або ж про причини неможливості публікації тексту. Зовнішній рецензент не обмежується у написанні коментарів до рецензованого тексту.

Після отримання зовнішньої рецензії, редакція доводить її до відома автора без вказівки імені зовнішнього рецензента із пропозицією доопрацювати текст чи аргументовано заперечити доцільність врахування його зауважень/пропозицій (якщо такі є).

В разі аргументованої незгоди автора із негативним висновком рецензента чи задля того, аби редколегія могла визначитися з остаточним рішенням, редакція має право залучити до рецензування ще одного фахівця, повторивши всю викладену вище процедуру.

Рішення про публікацію рецензованого тексту приймає головний редактор та редколегія, враховуючи висновки зовнішнього рецензента/рецензентів та відповіді автора на його/їх зауваження.

В разі схвалення редколегією тексту до друку, він включається до чергового випуску, що комплектується.

В разі відмови у публікації тексту, автор має право подавати до журналу доопрацьований раніше відхилений (якщо підставою для відмови не стало порушення академічної доброчесності) чи інші матеріали, що підлягають звичайній процедурі розгляду та рецензування.

 

Періодичність публікації

«Київська Академія» – щорічник. Черговий випуск журналу комплектується упродовж року (наповнення редпортфеля, рецензування, редагування) і передається до видавництва у грудні.

Від подання рукопису до публікації прийнятої статті зазвичай минає до 9 місяців.

 

Політика відкритого доступу

Журнал забезпечує відкритий доступ до свого вмісту на принципах відкритості та доступності. При використанні публікацій із журналу точні бібліографічні покликання обов’язкові.

 

Архівування

Кожний випуск журналу виходить у друкованому й електронному вигляді. Електронну версію обов’язково розміщують у вільному доступі на сайті журналу та в інституційному репозитарії НаУКМА eKMAIR, а також передають до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського для розміщення на порталі «Наукова періодика України».

 

Індексування

Періодичне видання «Київська Академія» проіндексовано в науково-репозитарних базах, наукометричних базах даних та наукових пошукових системах:

 

Політика самоархівування

Препринт

Автор може депонувати препринт (версія документу перед експертним оглядом) у будь-якому сховищі з посиланням на видавця та журнал: ("Це препринт матеріалу, поданого для публікації в журналі "Київська Академія", що видається Національним університетом Києво-Могилянська академія).

Постпринт та авторська копія

Автор може депонувати постпринт (версія документу після експертного огляду, з внесеними правками) та авторську копію (машинопис остаточної версії документу) у будь-якому сховищі з посиланням на видавця та журнал: ("Це схвалена до друку рецензована версія статті. Опублікована версія статті доступна у журналі "Київська Академія" за посиланням http://dx.doi.org/[DOI статті]").

Версія видавця

Автор може депонувати опубліковану версію видавця (створений видавцем PDF-файл) у будь-якому сховищі та зробити його загальнодоступним з посиланням на видавця та журнал: ("Це опублікована версія статті, доступна у журналі "Київська Академія" за посиланням http://dx.doi.org/[DOI статті]").

 

Історія журналу

Перше число журналу побачило світ у 2004 р. як окремий спеціальний 35-й том «Наукових записок НаУКМА». З 2016 р. журнал має окремий сайт. 

Повнотекстовий архів випусків журналу з 2004 до 2015 рік -  розташовано у репозитарії НаУКМА.