Вірогідне, можливе та малоймовірне про студентські роки Григорія Сковороди

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18523/1995-025X.2022.19.11-35

Ключові слова:

Григорій Сковорода, Василь Сковорода, Михайло Ковалинський, Києво-Могилянська академія

Анотація

Донині біографія молодого Григорія Сковороди — це переважно набір припущень, здогадок, а не зіпертий на більш-менш достовірні факти життєпис. Навіть рік народження філософа не є таким очевидним, як заведеноо вважати. Надмірна довіра до специфічного твору Михайла Ковалинського про Сковороду, намагання «підлаштувати» сучасні мислителеві джерела під значно пізнішу інформацію його учня шкодять критичному дослідженню біографії Григорія Савича. У цій статті на основі відомих, а також нових фактів переглянуто чи поставлено під сумнів усталені твердження про час народження та навчання Сковороди. Він не міг розпочати студії у Києво-Могилянській академії раніше 1738/39 н. р., а завершив їх, найвірогідніше, не пізніше січня 1750 р. Перерва в науці, пов’язана зі співом у придворній капелі, також, схоже, тривала довше, ніж заведено вважати.

Біографія автора

Maksym Yaremenko, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Максим Яременко — доктор історичних наук, професор кафедри історії, завідувач НДЦ «Спадщина КМА» Національного університету «Києво-Могилянська академія», старший науковий співробітник Національного музею історії України. Остання книга (співупорядник): «Київська академія в колекції Національного музею історії України: альбом-каталог» (Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2020).

m.yaremenko@ukma.edu.ua

Посилання

 1. A. L. «K pominkam po Skovorode.» Kievskaya starina 11 (1894): 296–297.
 2. Akty i dokumenty, otnosyashchiesya k istorii Kievskoj akademiii, otd. ІІ (1721–1795 gg.), comp. by N. I. Petrov. 5 vols. Vols. I, p. 2–II. Kiev: Tipografiya I. I. CHokolova, 1904–1905.
 3. Apanovych, Olena. Zbroini syly Ukrainy pershoi polovyny XVIII st. Dnipropetrovsk, 2004.
 4. Bahalii, Dmytro. Ukrainskyi mandrovanyi filosof Hryhorii Skovoroda, 2nd revised edition. Kyiv: Vydavnytstvo «Orii» pry UKSP «Kobza», 1992.
 5. Borodii, Mykola. «“Bili pliamy” biohrafii H. Skovorody (Z novoznaidenykh arkhivnykh dokumentiv.» In Skovoroda Hryhorii: ideina spadshchyna i suchasnist: zbirka naukovo-teoretychnykh prats, ed. by Yosypenko S. L., Stratii Ya. M. Kyiv: [b. v.], 2003.
 6. Bychko, Ihor. «Skovoroda Hryhorii Savych.» In Kyievo-Mohylianska akademiia v imenakh, XVII–XVIII st.: Entsyklopedychne vydannia, ed. by Z. I. Khyzhniak, 488–490. Kyiv: Vydavnychyi dim «KM Akademiia», 2001.
 7. Dva stolittia skovorodiiany: bibliohrafichnyi dovidnyk, comp. by Leonid Ushkalov, Serhii Vakulenko, Alla Yevtushenko. Kharkiv: Akta, 2002.
 8. Dziuba, Olena. Pryvatne zhyttia kozatskoi starshyny XVIII st. (na materialakh epistoliarnoi spadshchyny. Kyiv: IIU NANU, 2012.
 9. Iakov Voronkovskyi (1726–1774). Istoriia Sofiiskoi kafedry, monastyriv, Kyivskoi Akademii ta biohrafii Kyivskykh mytropolytiv, comp. by V. I. Ulianovskyi. Kyiv: Vydavnychyi dim «ArtEk» 2021.
 10. Instytut rukopysu Natsionalnoi biblioteky Ukrainy im. V. I. Vernadskoho, f. 1, spr. 57480.
 11. Instytut rukopysu Natsionalnoi biblioteky Ukrainy im. V. I. Vernadskoho, f. 160, spr. 172.
 12. I. S. r. z. k. «Otryvki iz zapisok o starce Grigorie Skovorode.» In Utrennyaya zvezda. 1: 67–92. Har’kov, 1833 [1834].
 13. Kyievo-Mohylianska Akademiia kin. XVII — poch. XIX st.: povsiakdenna istoriia. Zbirnyk dokumentiv, comp. by O. F. Zadorozhna, T. L. Kuzyk, Z. I. Khyzhniak, M. V. Yaremenko. Kyiv: Vydavnychyi dim «Kyievo-Mohylianska akademiia», 2005.
 14. Lazarevskij, Aleksandr, comp. «Suliminskij famil’nyj arhiv.» Kievskaya starina 11 (1882): 292–327.
 15. Makhnovets, Leonid. Hryhorii Skovoroda. Biohrafiia. Kyiv: Vydavnytstvo «Naukova dumka», 1972.
 16. Masliichuk, Volodymyr. «Dytyna na Livoberezhnii i Slobidskii Ukraini v druhii polovyni XVIII st. (do postavy pytannia).» Zbirnyk Kharkivskoho istoryko-filolohichnoho tovarystva 12 (2006): 11–32.
 17. Masliichuk, Volodymyr. Nepovnolitni zlochyntsi v Kharkivskomu namisnytstvi (1780–1796 rr.). Kharkiv: Kharkivskyi pryvatnyi muzei miskoi sadyby 2011.
 18. Petrov, Nikolaj. «K biografii ukrainskogo filosofa Grigoriya Savicha Skovorody.» Kievskaya starina 4 (1903): 10–18.
 19. Petrov, Nikolaj. «Pervyj (malorossijskij period zhizni i nauchnofilosofskogo razvitiya Grigoriya Savicha Skovorody.» Trudy KDA 12 (1902): 588–618.
 20. Popovych, Myroslav. «Skovoroda Hryhorii Savych.» In Entsyklopediia istorii Ukrainy. 9: 607–609. Kyiv: Naukova dumka, 2012.
 21. Prokopovych, Feofan. Filosofski tvory v trokh tomakh, comp. by M. D. Rohovych, V. M. Nichyk, transl. from Latin by Yu. F. Mushak and others. Vol. 1. Kyiv: Vydavnytstvo «Naukova dumka», 1979.
 22. Serdiuk, Ihor. Malenkyi doroslyi: Dytyna y dytynstvo v Hetmanshchyni XVIII st. Kyiv: K.I.S., 2018.
 23. Skovoroda, Hryhorii. Povna akademichna zbirka tvoriv, ed. by prof. Leonid Ushkalov. Kharkiv–Edmonton–Toronto: Maidan; Vydavnytstvo KIUS, 2011.
 24. Sumcov, Nikolaj, comp. «Zhitie Skovorody, opisannoe drugom ego, M. I. Kovalenskim.» Kievskaya starina 9 (1886): 103–150.
 25. Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy, m. Kyiv, f. 127, op. 144, spr. 86.
 26. Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy, m. Kyiv, f. 127, op. 1014, spr. 16.
 27. Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy, m. Kyiv, f. 127, op. 1020, spr. 1793.
 28. Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy, m. Kyiv, f. 51, op. 3, spr. 8514.
 29. Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy, m. Kyiv, f. 51, op. 3, spr. 19343.
 30. Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy, m. Kyiv, f. 59, op. 1, spr. 860.
 31. Ushkalov, Leonid. Lovytva nevlovymoho ptakha: zhyttia Hryhoriia Skovorody. Kyiv: Dukh i Litera, 2017.
 32. Yaremenko, Maksym. «Akademiky» ta Akademiia. Sotsialna istoriia osvity y osvichenosti v Ukraini XVIII st. Kharkiv: Akta, 2014.
 33. Yaremenko, Maksym. «Dzherelnyi potentsial “vidomostei” pro studentiv Kyievo-Mohylianskoi akademii.» ZNTSh CCLX, book 1 (2010): 57–73.
 34. Yaremenko, Maksym. Kyivske chernetstvo XVIII st. Kyiv: Vyd. dim «Kyievo-Mohylianska akademiia», 2007.
 35. Yaremenko, Maksym. Pered vyklykamy unifikatsii ta dystsyplinuvannia: Kyivska pravoslavna mytropoliia u XVIII stolitti. Lviv: Vydavnytstvo UKU, 2017.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-29

Як цитувати

Yaremenko, M. (2022). Вірогідне, можливе та малоймовірне про студентські роки Григорія Сковороди. Київська Академія, (19), 11–35. https://doi.org/10.18523/1995-025X.2022.19.11-35

Номер

Розділ

Статті: Києво-Могилянська академія