Про журнал

«Київська Академія» – це міжнародна міждисциплінарна наукова платформа для обговорення всього спектру проблематики, пов’язаної з минулим Києво-Могилянської та Київської духовної академій, а також якнайширше витлумачених освіти й освіченості та дотичних до них культурних феноменів і явищ на українських і сусідніх з ними теренах Центрально-Східної і Східної Європи. 

P-ISSN: 1995-025X

E-ISSN: 2616-7123

Журнал входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, категорія "Б" (наказ Міністерства освіти і науки України від 10.10.2022 № 894).

Редакційна політика та етичні норми

 

№ 19 (2022): Київська Академія
Опубліковано: 2022-12-29
Переглянути всі випуски