Київська Академія

«Київська Академія» – це міжнародна міждисциплінарна наукова платформа для обговорення всього спектру проблематики, пов’язаної з минулим Києво-Могилянської та Київської духовної академій, а також якнайширше витлумачених освіти й освіченості та дотичних до них культурних феноменів і явищ на українських і сусідніх з ними теренах Центрально-Східної і Східної Європи.
Перше число журналу побачило світ у 2004 р. як окремий спеціальний 35-й том «Наукових записок НаУКМА».

Від випуску 10 (2012 р.) у щорічнику запроваджено обов’язкове зовнішнє сліпе рецензування статей.

Попередні випуски журналу «Київська Академія» розташовані у репозитарії НаУКМА.


ISSN PRINT: 1995-025X


ISSN ONLINE: 2616-7123


МОВИ ВИДАННЯ: українська, англійська


РЕЦЕНЗУВАННЯ: здійснюється подвійне анонімне рецензування матеріалів


ЗАСНОВНИК І ВИДАВЕЦЬ: Національний Університет "Києво-Могилянська академія"


CREATIVE COMMONS: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)