№ 15 (2018)

Київська Академія

Зміст

Статті: Києво-Могилянська академія

Музична культура й освіта у Києво-Могилянській академії PDF
Ivan Kuzminskyi 11-60

Статті: Terra Academica

Цитати з Пісні над Піснями та Одкровення в руських гоміліях на Успення (XVII ст.): між латинськими впливами і тяглістю візантійської моделі PDF
Maria Grazia Bartolini 61-100
"Res sane mira": Orthodox Saints and Relics Described by Protestant Pastor John Herbinius (1675) PDF (English)
Nataliia Sinkevych 101-119
Навчання/екзаменування «по-кафедральному» (до питання освіти/освіченості білого духовенства в Київській митрополії XVIII ст.) PDF
Oksana Prokopyuk 120-134
Между «сказанием» и «episodes en swift»: о неизвестной рукописи Ильи Тимковского «Записки для истории Малороссии» (1849 г.) PDF
Tatyana Ananyeva 135-170

Рецензії й огляди

Про істину, пізнання і традицію [З приводу книжки:] Ушкалов, Леонід. Ловитва невловного птаха: життя Григорія Сковороди. Вид. 2-е (Київ: Дух і Літера, 2017), 368 с. PDF
Iryna Bondarevska 171-179
Rusińska-Giertych, Halina. Kultura książki polskiej we Lwowie w okresie oświecenia (Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018), 392 s. PDF
Nazarii Loshtyn 180-190
Orthodoxa Confessio? Konfessionsbildung, Konfessionalisierung und ihre Folgen in der östlichen Christenheit Europas, hrsg. von Mihai-D. Grigore, Florian Kührer-Wielach (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2018), 359 s. (Veröffentlichungen des Instituts für PDF
Ivan Almes 191-193
Нижнікова, Світлана. Єпархіальні жіночі училища в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): Монографія, наук. ред. Л. Ю. Посохова (Харків: Майдан, 2018), 244 с., іл. PDF
Andrii Smyrnov 194-203