Редакційна політика

Галузь та проблематика

«Київська Академія» створена як платформа для дослідження проблематики, пов’язаної з минулим Києво-Могилянської та Київської духовної академій, а також якнайширше витлумачених освіти й освіченості та дотичних до них культурних феноменів і явищ на українських і сусідніх з ними теренах Центрально-Східної і Східної Європи.

Типи матеріалів, які приймаються до друку в журналі: наукові статті, огляди, рецензії, документи.

 

Політика розділів

Статті: Києво-Могилянська академія

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Статті: Київська духовна академія

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Статті: Terra Academica

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Документи і матеріали

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Рецензії й огляди

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Усі тексти, подані до рубрики «Статті», проходять обов’язкове анонімне (без зазначення імені автора) рецензування міжнародним фахівцем, зазвичай — членом редакційної ради. Тексти, подані до рубрики «Документи і матеріали» і «Рецензії та огляди», схвалюються членами редакційної колегії.


Відгук рецензента доводиться до відома автора без зазначення його імені. У разі висловлення рецензентом зауважень, пропозицій, уточнень автору пропонується відреагувати на них, доопрацювавши текст. Тексти, кваліфіковані як невідповідні до загальновизнаних наукових стандартів, до друку не приймаються.

 

Періодичність публікації

«Київська Академія» – щорічник. Черговий випуск журналу комплектується упродовж року (наповнення редпортфеля, рецензування, редагування) і передається до видавництва у грудні.

Від подання рукопису до публікації прийнятої статті зазвичай минає до 9 місяців.

 

Політика відкритого доступу

Журнал забезпечує відкритий доступ до свого вмісту на принципах відкритості та доступності. При використанні публікацій із журналу точні бібліографічні покликання обов’язкові.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...

 

Індексування

Періодичне фахове видання «Київська Академія» проіндексовано в науково-репозитарних базах, наукометричних базах даних та наукових пошукових системах:

 

Редакційна політика та етичні норми

Дотримуючись принципів вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу, журнал провадить політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту.

У своїй діяльності редакція керується пріоритетами науковості, високої якості публікацій, дотримання академічної доброчесності і міжнародних академічних стандартів. Стосунки між редакцією, авторами і рецензентами ґрунтуються на дотриманні етичних норм, визначених Комітетом з етики публікацій (Committee on Publication Ethics, COPE) у відповідному керівництві «Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors».

Подані до редакції рукописи оцінюються з позицій об’єктивності, неупередженості та наукової якості.

Редакція та члени редколегії дотримуються заявлених термінів прийняття, відбору та публікації статей; дбають про недопущення поширення поданих до редакції матеріалів до їхньої публікації, дотримання авторських та суміжних прав авторами та видавцем журналу, збереження конфіденційності особистих контактних даних, отриманих від автора.

Всі матеріали, подані до журналу, перевіряються з допомогою антиплагіатної системи Unichek.

Журнал відхиляє будь-які матеріали, в яких не дотримано вимог щодо недопущення плагіату, порушень норм академічної доброчесності та авторського права. У випадку виявлення у поданих до редакції матеріалів плагіату чи зазначених порушень журнал припиняє подальшу співпрацю з автором.