Васіляускєне, Алдона. Литва–Україна: релігія, наука, культура в діяльності вільнюських ченців-василіян / Vasiliauskiene, Aldona. Lietuva–Ukraina: religija, mokslas, kultūra vilniaus vienuolių bazilijonų veikloje (Львів: Місіонер, 2021), 1112 с.

Автор(и)

 • Валентина Шандра Інститут історії України НАН України; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Україна https://orcid.org/0000-0002-0213-6193

DOI:

https://doi.org/10.18523/1995-025X.2023.20.279-284

Анотація

Рецензія: Валентина Шандра. Васіляускєне, Алдона. Литва–Україна: релігія, наука, культура в діяльності вільнюських ченців-василіян / Vasiliauskiene, Aldona. Lietuva–Ukraina: religija, mokslas, kultūra vilniaus vienuolių bazilijonų veikloje (Львів: Місіонер, 2021), 1112 с.

Біографія автора

Валентина Шандра, Інститут історії України НАН України; Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Шандра Валентина — доктор історичних наук, старша наукова співробітниця Інституту історії України НАН України, професор Національного університету «Києво-Могилянська академія». Остання книжка (у співавторстві): «Україна в XIX столітті: доба модернізації» (Київ: Академперіодика, 2022).

Посилання

 1. Almes, Ivan. Vid molytvy do osvity: Istoriia chytannia chentsiv Lvivskoi yeparkhii XVII–XVIII st. Lviv: Vydavnytsvo UKU, 2021.
 2. Bartal’, Israel’. Ot obshchiny k nacii: evrei Vostochnoj Evropy v 1772–1881 gg., per. s angl. i ivrita A. Smetannikova, G. Zeleninoj. Moskva; Ierusalim, 2007.
 3. Bilyk, Viktoriia, and Karlina, Oksana. Zhyva spilnota v imperskomu sviti: Lutska hreko-uniina yeparkhiia kintsia XVIII — pershoi tretyny XIX stolit. Lviv: Vydavnytsvo UKU, 2018.
 4. Bremer, Tomas. Tserkva ta imperiia. Narysy istorii rosiiskoho pravoslavia. Kyiv: Vydavnytstvo Dukh i litera, 2018.
 5. Dukh, Oleh. Prevelebni panny: zhinochi chernechi spilnoty Lvivskoi ta Peremyshlskoi yeparkhii u rannomodernyi period. Lviv: Vydavnytsvo UKU, 2017.
 6. Karlina, Oksana. «Biblioteka Kremenetskoho vasylianskoho monastyria na pochatku ХІХ st.» In Książka. Biblioteka. Informacja. Między podziałami a wspólnotą, pod red. J. Dzieniakowskiej i M. Olczak-Kardas. IV: 379–397. Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2015.
 7. Karlina, Oksana. «Vasyliianski monastyri yak kulturno-osvitni oseredky na Pravoberezhnii Ukraini u XVIII — 30-kh rokakh ХІХ stolittia.» In Chyn sviatoho Vasyliia Velykoho: Iz narodu — narodovi: Zb. naukovykh statei. 159–177. Shauliai, Lviv. 2017.
 8. Kruz, Robert. Za proroka i carya. Islam i imperiya v Rossii i Central’noj Azii, per. s angl. R. Ibatullina. Moskva: Novoe literaturnoe obozrenie, 2020.
 9. Kryvosheia, Ihor. Umanskyi vasylianskyi monastyr (1765–1834). Uman: PP Zhovtyi 2009.
 10. Los, Valentyna. Uniatska tserkva na Pravoberezhnii Ukraini naprykintsi XVIII — pershii polovyni XIX st.: orhanizatsiina struktura ta kulturnorelihiinyi aspekt. Kyiv: Drukarnia Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho, 2013.
 11. Na perekhresti kultur: Monastyr i khram Presviatoi Triitsi u Vilniusi, kolektyvna monohrafiia za red. Alfredasa Bumblauskasa, Salviiusa Kuliavichiusa ta Ihoria Skochyliasa. Lviv: Vydavnytstvo UKU, 2018.
 12. Stetsyk, Yurii. Chernetstvo Sviatopokrovskoi provintsii ChSVV (1739–1783 rr.): prosopohrafichne doslidzhennia. Drohobych: Drohobytskyi derzh. pedahoh. un-t im. I. Franka, 2018.
 13. Stetsyk, Yurii. Vasylianske chernetstvo Peremyshlskoi yeparkhii (druha polovyna XVIII st.): slovnyk biohram. Zhovkva: Misioner, 2015.
 14. Stetsyk, Yurii. Vasylianski monastyri Peremyshlskoi yeparkhii (kinets XVII — XVIII st.). Drohobych: Drohob. derzh. ped. un-t im.I. Franka, 2014.
 15. Supraslski kantyky kintsia XVII stolittia — pamiatka vasyliianskoi tserkovnoi muzyky, rekonstruktsiia, nabir notnykh tekstiv i doslidzhennia O. Shumilinoi; nauk. red. Yu. Yasinovskyi. 3 vols., 2 books. Lviv: Vydavnytstvo UKU, 2022.
 16. Vert, Pol. Pravoslavie, inoslavie, inoverie. Ocherki po istorii religioznogo raznoobraziya Rossijskoj imperii, perevod s angl. Natalii Mishakovoj, Mihaila Dolbilova, Elizavety Zuevoj i avtora; nauchnyj red. perevoda Dolbilov. Moskva: Novoe literaturnoe obozrenie, 2012.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-15

Як цитувати

Шандра, В. (2023). Васіляускєне, Алдона. Литва–Україна: релігія, наука, культура в діяльності вільнюських ченців-василіян / Vasiliauskiene, Aldona. Lietuva–Ukraina: religija, mokslas, kultūra vilniaus vienuolių bazilijonų veikloje (Львів: Місіонер, 2021), 1112 с. Київська Академія, (20), 279–284. https://doi.org/10.18523/1995-025X.2023.20.279-284

Номер

Розділ

Рецензії й огляди