DOI: https://doi.org/10.18523/1995-025x.2019.16.205-211

Fedyukin, Igor. The Enterprisers. The Politics of Schools in Early Modern Russia (Oxford: Oxford Univercity Press, 2019), 318 р.

Volodymyr Masliychuk

Анотація


Рецензія на книгу Fedyukin, Igor. The Enterprisers. The Politics of Schools in Early Modern Russia (Oxford: Oxford Univercity Press, 2019), 318 р.

Повний текст:

PDF

Посилання


Fedukin, Igor. «“Prozhektery” kak administrativnyje predprinimateli: stanovlenie rannemodernykh gosudarstvennykh institutov i individualnaja iniciaativa.» In «Regularnaja akademia uchrezhdena budet»: Obrazovatelnyje proekty v Rossii v pervoj polovine XVIII veka, 3–13. Moskva: Novoje izdatelstvo, 2015.

Grabski, W. Prekursorzy idei Komisji Edukacji Narodowej. Warszawa 2000.

Lorens, Beata. Bazylianie prowincji koronnej w latach 1743–1780. Rzeszow: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014.

Pashutin, A.N. Istoricheskij ocherk goroda Yelisavetgrada. Yelisavetgrag, 1897.

Pavlov Silvanskij, N.P. Proekty reform v zapiskakh sovremennikov Petra Velikogo: Opyt izuchenia russkikh proektov i neizdannyje teksty. Sankt-Peterburg: Tip. V. Kirshbauma, 1897.

Puchowski, Kazimierz. Jezuitckie kolegia szlacheckie Rzeczpospolitej obojga Narodów. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2007.

Rossijskij gosudaarstvenyj istoricheskij arkhiv, f. 796, op. 14, d. 359.

Serov, D. Administracia Petra Pervogo. Moskva: OGI, 2007.


Copyright (c) 2019

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.