Запрошуємо до публікації!

2021-03-22

«Київська Академія» позиціонує себе як міжнародна міждисциплінарна наукова платформа для обговорення якнайширшого спектру проблематики, пов’язаної з минулим Києво-Могилянської та Київської духовної академій, а також якнайширше витлумачених освіти й освіченості і пов’язаних із ними культурних феноменів та явищ на українських і сусідніх з ними теренах Центрально-Східної і Східної Європи: інституційна та соціальна історія освіти, книгодрукування та читання, релігійна культура, інтелектуальна історія та історія ідей, а також дослідження біографій пов’язаних із такою діяльністю осіб.

Редакція приймає до друку оригінальні раніше не опубліковані наукові статті, огляди, рецензії, документальні матеріали.

Обмежень за науковими ступенями/званнями авторів немає; подані тексти мають відповідати науковим стандартам якості.

Журнал виходить у друкованій та електронній формі 1 раз на рік. Матеріали до найближчого випуску (том №18 за 2021 р.) приймаються до 1 вересня 2021 року.

Редакційна політика та керівництва для авторів, у тому числі вимоги до оформлення, доступні за посиланням: Подання.