Dovga, L. (2022). Метафора як інструмент наукового пізнання. Рецензія на монографію: Федорак, Назар. Вінець і Вирій українського Бароко. Сім наближень до Григорія Сковороди (Харків: Акта, 2020), 172 с. Київська Академія, (19), 193–207. https://doi.org/10.18523/1995-025X.2022.19.193-207