(1)
Бондар, Н. Гравюри Григорія Левицького, пов’язані з Києво-Могилянською академією. ka 2023, 105-136.