Посольство Лазаря Барановича до Москви в 1684 р.: подарунки, прохання та інші видатки

Автор(и)

 • Ievgeniia Sakal Єльський університет, США

DOI:

https://doi.org/10.18523/1995-025x2017130146

Ключові слова:

Лазар Баранович, Чернігівська єпархія, посольство до Москви, дипломатичний дарообмін, циркуляція книг

Анотація

У статті пропонуються матеріали посольства Лазаря Барановича до Москви в 1684 році. Це перше видання документів, серед яких: три листи Барановича до царів Івана та Петра Олексійовичів, регента Софії Олексіївни, принца Василія Голіцина та їхні відповіді, кошторис видатків на посольство в Москві та список пожалуваних дарів, а також судовий матеріал про пограбування посольства на зворотньому шляху з Москви. З листів дізнаємося про книжки, які були привезені посольством до Москви, та про прохання пожертв на Чернігівську архієпископію. Матеріал є джерелом для розуміння циркуляції книг в першій половині 1680-х років, дипломатичного дарообміну та протоколу. Опосередковано матеріал вказує на клієнтальні зв’язки та пошук патронату.

Посилання

 1. Baranovych, Lazar. Blahodat i istyna Iisus Khrystos, yehda ot neho Ioann Aleksiievych, znamenuiushchyi blahodat, i Petr Aleksiievych, znamenuiuschyi istynu, postavleny sut tsari nad horoiu sviatoiu, yeho vysokaho dostoinstva velykiia derzhavy pravoslavnaho tsarstviia rossiiskaho. Czernihiv, 1683.
 2. Baranovych, Lazar. Naiasnieysza nieba y ziemie carica Panna Matka, Matka Panna Marya. Czernihiw, 1683.
 3. Baranovych, Lazar. Vechernii plach i zautrenniaia radost. Kyiv, 1676.
 4. Eingorn, Vitalii. Knigi kievskoi i lvovskoi pechati v Moskvie v tretiiu chetvert XVII v. Moskva: Chit. v zasedanii O-va istorii i drevnostei ros. pri Mosk. un-te 17 maya 1894 g., 1884.
 5. Eingorn, Vitalii. Ocherki iz istorii Malorossii v XVII viekie. O snosheniiakh malorossiiskogo dukhovienstva s moskovskim pravitelstvom v tsarstvovaniie Aliekseia Mikhailovicha. Moskva: Universitetskaya tipografiya, 1899.
 6. IRBIS-NBUV. «Lazar Baranovych». Digital library of historical and cultural heritage. Last modified January 15, 2018. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_ir/cgiirbis_64.exe? Z21ID=&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=00000265
 7. Kochegarov, K. A. «Borba boiarskikh gruppirovok vokrug planov zhenitby tsaria Pietra i russko-polskiie otnosheniia v 1684–1689 gg.» In Rossiia, Polsha, Germaniia v yevropeiskoi politikie: istoricheskii opyt vzaimodieistviia i imperativy sotrudnichiestva, edited by B. V. Nosov, 45-88. Moskva: Institut slavianoviedieniia RAN, 2012.
 8. Matushek, Olena. Propovidi Lazaria Baranovycha v dyskursi ukrainskoho Baroko. Kharkiv: Maidan, 2013.
 9. «Pismo Yoakima, patriarkha Moskovskogo, Lazariu Baranovichu, arkhiiepiskopu Chernigovskomu, s blagodarnostiu za prislannuiu Baranovichiem knigu “Piat ran Khristovykh”, 1681, marta 18-go.» In Archiv Yugo-Zapadnoi Rossii, izdavaiemyi vriemiennoi komissiiei dlia razbora drievnikh aktov. P. 1, vol. 5: 208-209. Kiev, 1872.
 10. Podtergera, Irina. «Pisma i poslaniia Simieona Polotskogo». Avtoriefierat dissertatsii na soiskaniie uchienoi stiepieni kandidata filologichieskikh nauk, St. Petersburg, 2000.
 11. Polotskii, Symeon. Obied dushevnyi. Moskva: Vierchniia tipografiia, 1681.
 12. Polotskii, Symeon. Vecheria dushevnaia. Moskva: Vierchniia tipografiia, 1683.
 13. Rossiiskii gosudarstviennyi archiv drievnikh aktov, f. 124, op. 1, d. 4.
 14. Shamrai, Marharyta. Marhinalii v starodrukakh kyrylychnoho shryftu 15-17 st. z fondu Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho. Kyiv, 2005.
 15. Tuptalo, Dymytrii. Runo oroshennoie, ili skazaniie o chudesakh chernihovskoi Ilinskoi ikony Bozhyiei Materi. Chernihiv, 1683.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-21

Як цитувати

Sakal, I. (2017). Посольство Лазаря Барановича до Москви в 1684 р.: подарунки, прохання та інші видатки. Київська Академія, (14). https://doi.org/10.18523/1995-025x2017130146

Номер

Розділ

Документи і матеріали